ATC121024: Report of the Joint Committee on Ethics and Members’ Interests

Ethics and Members' Interest

Report of the Joint Committee on Ethics and Members’ Interests

Report of the Joint Committee on Ethics and Members’ Interests

The Joint Committee on Ethics and Members’ Interests met on 24 October 2012 at 13:00 in V119 to adopt the 2012 Register of Members’ Interests. The 2012 Register of Members’ Interests was adopted unanimously.

The Committee received disclosure forms from all Members. The Committee commends all those Members who submitted in terms of the deadline.

The meeting of 8 August 2012 of the Joint Committee on Ethics and Members’ Interests had agreed to extend the deadline for the disclosure of interests from 31 July 2012 to 23 August 2012. The Committee also resolved that the names of all Members who submitted late would be published.

The names of the members who submitted their disclosures after the 23 August 2012 deadline are as follows:

1. Mdaka , MN (ANC-NA) 27-08-2012

2. Diemu , B, (Cope – NA) 28-08-2012

3. Plaatjie , SK (Cope – NA) 28-08-2012

4. Mosimane , CKK (Cope – NA) 28-08-2012

5. Mashigo , RM (ANC-NA) 28-08-2012

6. Mlenzana , Z (Cope – NCOP) 28-08-2012

7. Ntshiqela, P (Cope – NA) 28-08-2012

8. Sosibo, J E (ANC-NA) 28-08-2012

9. Bhengu , F (ANC-NA) 28-08-2012

10. Makunyane , T (ANC-NCOP) 28-08-2012

11. Lekota, MGP (ANC-NA) 29-08-2012

12. Chikunga , LS (ANC-NA) 29-08-2012

13. Gololo , CL(ANC-NA) 29-08-2012

14. Motshekga, MMS (ANC-NA) 29-08-2012

15. Gigaba , M (ANC-NA) 30-08-2012

16. Balindlela, ZBN (Cope-NA) 30-08-2012

17. Fubbs , JL (ANC-NA) 30-08-2012

18. Tau , RJ (ANC-NCOP) 30-08-2012

19. Martins, BAD (ANC-NA) 30-08-2012

20. Sibande , MP (ANC-NCOP) 31-08-2012

21. Tsenoli , SL (ANC-NA 31-08-2012

22. Oriani-Ambrosini , MG (IFP-NA) 31-08-2012

23. Kotsi, CMP (COPE-NA) 02-09-2012

24. Sunduza , TB (ANC-NA) 03-09-2012

25. Moloi-Moropa, JC (ANC-NA) 05-09-2012

26. George , ME (Cope-NA) 05-09-2012

27. Mncube , BV (ANC-NCOP) 05-09-2012

28. Sogoni , EM (ANC-NA) 06-09-2012

29. Cebekhulu , RN (IFP-NA) 07-09-2012

30. Msimang , CT (IFP-NA) 07-09-2012

31. Makwetla , SP (ANC-NA) 10-09-2012

32. Madlopha , CQ (ANC-NA) 12-09-2012

33. Bonhomme , TJ (ANC-NA) 12-09-2012

34. Nhanha , MA (Cope-NA) 12-09-2012

35. Mandela, ZMD (ANC-NA) 13-09-2012

36. De Beer, O (Cope-NCOP) 13-09-2012

37. Boshigo , DF (ANC-NA) 14-09-2012

38. Matshoba , JM (ANC-NA) 14-09-2012

39. Memela , TC (ANC-NCOP) 14-09-2012

40. Mfulo , A (ANC-NA) 18-09-2012

41. Mtshali , E (ANC-NA) 18-09-2012

42. Duma , NM (ANC-NA) 18-09-2012

43. Ngubeni-Maluleka, JP (ANC-NA) 18-09-2012

44. Bhanga , BM 9Cope-NA) 19-09-2012

45. Selau , GJ (ANC-NA) 19-09-2012

46. Mathebe , DH (ANC-NA) 19-09-2012

47. Moni , CM(ANC-NA) 20-09-2012

48. Dikobo , KJ( Azapo -NA) 26-09-2012

49. Dubazana , ZS (ANC-NA) 27-09-2012

50. Manganye , J (ANC-NA) 28-09-2012

51. Mafolo , MV(ANC-NA) 28-09-2012

52. Sithole , SCN (ANC-NA) 28-09-2012

53. Saal , G (ANC-NA) 28-09-2012

54. Johnson, M(ANC-NA) 28-09-2012

55. Mentor , MP (ANC-NA) 02-10-2012

56. Mapisa-Nqakula, NN (ANC-NA) 04-10-2012

57. Ndabandaba , LBG (ANC-NA) 10-10-2012

58. Nelson, WJ (ANC-NA) 10-10-2012

59. Huang, CC (Cope-NA) 11-10-2012

60. Ndabeni , ST (ANC-NA) 13-10-2012

61. Manana , MC (ANC-NA) 12-10-2012

62. Jacobus , L (ANC-NA) 16-10-2012

63. Mohorosi , MM (ANC-NA) 16-10-2012

64. Nesi , BA (ANC-NCOP) 16-10-2012

65. Moepeng , JK (ANC-NA) 17-10-2012

66. Tsebe, SR (ANC-NCOP) 17-10-2012

67. Nonkonyana , M (ANC-NA) 17-10-2012

68. Gona , MF (ANC-NA) 17-10-2012

69. Maine , MC (ANC-NCOP) 22-10-2012

BL Mashile

Co-Chairperson: Joint Committee on Ethics and Members’ Interests

Documents

No related documents